Aad žmonės.


Sveikučiai.

Ar daugelis iš jūsų pagalvojote,kad Žemėje gyveno, pasakomis ir legendomis apgaubti, milžinai?
Žinote, visa tai gali būti realybė...


KAIP JIE BUVO ATRASTI???

Dujų paieškos ekspedicijų metu, pietryčių Arabijos dykumos srityje, buvo atidengti skeleto palaikai, fenomenalaus dydžio žmogaus. Ši Arabijos dykumos sritis vadinama Tuščiu Ketvirčiu, ar arabų kalba, 'Rab-Ul-Khalee'. Tačiau ši teritorija kruopščiai saugoma Amerikos kariuomenės.
Atradimas buvo padarytas Aramco tyrinėjimo komandos.


KAS YRA AAD ŽMONĖS????

Korane aptinkama užuominų, kad Alachas sukūrė fenomenalaus dydžio žmones. Jie buvo Aad žmonės. Labai aukšti, dideli, ir galingi, tokie stiprūs, kad galėjo savo ranka išrauti medžius. Vėliau šitie žmonės įgijo didžiulę galią ir valdžią ir sukilo prieš Alachą ir Pranašą. Jie pažeidė visas Alacho nustatytas taisykles ir gyvenimo tvarką. Todėl jie buvo sunaikinti.


Korane yra daug kur minimi Aad žmonės. Bet viena pagrindinių istorijų yra ši:
PRANAŠAS HUD'AS BUVO PASIŪSTAS ĮSPĖTI AAD ŽMONIŲ, KAD NEPYKDYTŲ DIEVO . TAČIAU JIE PRANAŠO ĮSPĖJIMO NEPAKLAUSĖ IR TOLIAU TESĖ SAVO VEIKLĄ.
AAD ŽMONIŲ MIESTAS ERAM'AS, KURIS BUVO PASTATYTAS ANT AUKŠTŲ GRAŽIŲ RAMSČIŲ IR BENDRAUMENĖ BUVO SUNAIKINTI SIAUBINGOS AUDROS METU.

(atsiprašau už nerišlų vertima, tiesiog arabų kalbos nemoku,tai verčiau kaip galėjau)6- Have you not seen what your Lord did to the Aad.
7- Of Eram with lofty pillars,
8- The like of which were not produced in the land.

89-The Dawn, 6-8 [089 SURE AL-FAJR, V6, V8]

6- Ar jūs nematėte, ką jūsų Viešpats padarė Aad.
7- Eram'ui su didingais ramsčiai,
8- Tokie nebuvo gaminami šalyje.
89- Aušra, [089 SURE AL-FAJR, V6, V8]

6- And the Aad were destroyed by a furious, roaring storm...
69-Incontestable, 6 [069 SURE AL-HAQQAH, V6]
24- So when they saw it as a cloud advancing towards their valley, they said: “This cloud will give us rain.” No, it is what you were trying to hasten! The wind that carries the grievous punishment.
46-The Dunes, 24 [046 SURE AL-AHQAF, V24]


6- Ir Aad buvo sunaikinti įsiūtusios ir griaudėjančios audros...
69 -Nenuginčyjamai, 6 [069 SURE AL-HAQQAH, V6]

24- Taigi,kai jie pamatė, tai kaip debesį atslenkantį link jų slėnio, jie pasakė:
"Šis debesis duos mums lietaus." Ne, tai yra tai, ką jūs paspartinote! Vėjas atliks sunkią bausmę.
46- Kopos, 24 [046 SURE AL-AHQAF, V24]

Kai Aad žmonės matė debesis, kurie buvo sunčiami jiems kaip bausmė, jie manė, kad tai lietaus debesys.
Tačiau tai buvo smėlio audra, kuria buvo galima ,matyti iš labai toli.
Aad žmonių miestas ir , jie patys, buvo užpustyti giliai po smėlio kopomis.


21- Remember the brother of Aad. When he warned his people at the dunes, but there have been warners before him and after him. “You shall not worship any except God. I fear for you the retribution of a great day.”
46-The Dunes, 21 [046 SURE AL-AHQAF,V21]


21- Prisiminkite Aad brolį. Kai jis įspėjo savo žmones prie kopų, bet jie jau buvo įspėti prieš jį ir po jo. "Jūs neturėtumėte garbinti nieko išskyrūs Dievą. Aš bijau jums didžios dienos pražuties."
46- Kopos, 21 [046 SURE AL-AHQAF,V21]

Istoriniai duomenys ir archeologiniai radiniai aiškiai nurodo Aad žmonių ir jų Eram miesto buvimą, minimą Korane. Koranas sako,kad praeityje buvo daug dalykų, iš kurių mes turime pasimokyti. Ir archeologija mums suteikia galimybę viską pažinti.


Bye bye...
Alyra
2 Komentarai

  1. Keista... Nesupyk, bet kažkaip nesupratau, ką tu nori šiuo straipsniu pasakyti... Daugelis vietų buvo nežinia iš kur (nepaaiškinai kas tai arba čia aš tokia kvaila ir nesupratau :D), toliau norėjosi daugiau informatyvumo... Kažko trūko, nes pakankamai neužkabino :)

    AtsakytiPanaikinti
  2. Tie užrašai paimti iš Korano. Tai puikus įrodymas,kad tikrai galėjo egzistuoti milžinai, jei jau apie tai rašoma šventose knygose, o poto randami griaučiai.

    AtsakytiPanaikinti