Vampyrai... Tikėti ar ne?
Sveiki, sveiki, sveiki!!

Kaip manau daugelis iš jūsų pripažintu, kad dabar labai populiarūs vampyrai. Tačiau aš norėčiau jus supažindinti su tikrąją vampyrų istorija, o ne tai kas pateikiama filmuose ar knygose.

Savo laikuŽanas Žakas Ruso rašė: ” Jei kada
nors ir egzistavopasakojimai, kuriais tikrai tikiu, tai vampyrų istorijos. Čianepraleista nieko - pranešimai gerbiamų zmonių, teisėjų
irgydytojų liudijimai, visiškai pagristi faktais.”


KAS YRA VAMPYRAS?

Vampyraimitų,folkloroir maginėsfantastikos būtybės, kurios egzistuoja gerdamosžmonių arba gyvūnų kraują(hematofagai), dažnai turinčios antgamtiškų galių, ypatingiaufunkcionuojantį kūną ir sugebėjimą persikūnyti į gyvūnus.
Pats žodis"vampyras" kildinamas iš vengrų kalbos, tačiau turiatitikmenų ir slavų kalbose. Žodis "upir" (ankstesniojižodžio vampyras forma) pirmą kartą užrašytas tik 1047 m.dokumente Rusijos kunigaikščiui. Ukrainiečiai vampyrus vadino"upir", baltarusiai "vupar", lenkai "upior,upierzica", čekai "upir", bulgarai "vapir,vpir". Teigiama, kad senovės slavai net aukojo aukas vampyramsir vadino šį ritualą "Oupirem". Gali būti, kad ir turkųžodis "uber" (ragana) turėjo įtakos šio pavadinimoatsiradimui. Lietuvių tautosakoje vampyrai, skirtingai nuovilkolakių, beveik nežinomi.

VAMPYRAI
MITAI IRTIKROVĖ


Vampyrų yravisur, kur tik gyvena žmonės.
Šaltiniuoseminima, kad vampyrų būta senovės Graikijoje ir Romoje,Vokietijoje, Prancūzijoje, Indijoje ir net Kinijoje. Šiose šalysejų bijo iki šiol.
Vampyramsbūdinga tai, kad po mirties jų kūnai, kitaip nei paprastųžmonių, neyra. Kai vampyrų kūnai iškasami, jie atrodo lyg kątik mirusių žmonių.
Sakoma, kadvampyrai fiziškai daug stipresni už paprastus mirtinguosius.
Jie galipasirodyti kur ir kada panorėje, taip pat vampyrai gali valdytistichijas, sukelti audras, griaustinį ir net rūką.

Tikima, kadvampyrai gali prasmegti žemėje.

Vampyrainemiršta nuo senatvės ar bėgant laikui – jie minta gyvųjukrauju, o tai jiems padeda atjaunėti it tapti dar galingesniais.
Dienąvampyrai turi miegoti po juos saugančia šventinta žeme.Dažniausiai jie guli karstuose tarsi miegodami, tačiau jie išliekabudrūs ir žino kas aplink dedasi. Savo amžinojo poilsio vietąvampyrai gali apleisti tik nuo sutemų ir aušros.

Vampyrai galiį namus įeiti tik pačių gyventojų pakviesti. Po pirmojoapsilankymo vampyrai gali ateiti kada tik panorėje.

Tekantivanduo yra mirtinas vampyrui. Atsidūręs tekančiame vandenyje, jisnetenka savo galios ir žūsta.
Vampyraineatsispindi veidrodyje, nes manyta, kad vaizdas veidrodyje yraatspindys sielos, kurios vampyrai neturi. Galbūt todėl vėliau imtamanyti, kad jie neturi šešėlio ir jų neįmanoma nufotografuoti.Kartais pasakota, kad vampyras gali būti nužudytas, atsidūręstarp dviejų veidrodžių, nes ten gali pamatyti amžinybę.

Vampyraisgali tapti septintieji tėvų sūnūs. Škotai tikėjo, kad tokiaisvirsta ir savižudžiai, kurių kūnai nesupūna, kol nepraeina jiemsskirtas gyventi laiko tarpas. Vakarų Europoje, Rusijoje ir netKinijoje tikėta, kad jei per karstą peršoks šuo, katė, višta arkoks kitas naminis gyvūnas, tai velionis būtinai pavirs vampyru.Todėl karstus reikia atidžiai saugoti iki pat užkasant į žemę,o lavonui į ranką įdėti gabaliuką geležies ar gudobelės.Sicilijoje, Korsikoje ar Graikijoje liaudis tikėjo, kad vampyru galitapti mirusysis, už kurio žūtį nebuvo atkeršyta kraujo kerštu.Tada velionis išeina iš kapo ir pats atstato teisingumą...

LEGENDOSAPIE VAMPYRUS


Kinijojedar ir šiandien
gyvi pasakojimai apie Cang-Sin arba Kjan-Si.Manoma, kad šis sutvėrimas
nurauna savo aukoms galūnes arba galvątam, kad galėtu išgerti jų
kraują. Jis turi aštrius dantis, ilgusnagus ir žaliai šviečiančias
akis.
Nors Cang-Sin kaip jogiminaičiai Europoje negali pasiversti rūku
arba šiksnosparniu,jis gali skraidyti, bijo česnako, druskos,
triukšmo.


PietuAmerikos vampyrai “lobismenai” yra maži, kuproti,turintys
juodus dantis ir pliušines kojas. Jie užpuldinėja moterisir paverčia
jas į mažas damas-žudikes, bet jas labai lengvapagauti, kada jos geria
krauja. “Lobismenai” - gime vampyrai,juose pasireiškia ir vilkolakių
bruožai, nes sugeba pasiverstigyvūnais.

Armėnija.Čia buvo pasakojimas apie padarą vardu "Dakhanavar". Jisgina slėnius nuo įsibrovėlių, užpuolęs žmones naktį, geriakraują jiems iš kojų. Legenda pasakoja, kad jį pergudravo dužmonės, kurie miegojo padėję kojas vienas kitam po galva.Vampyras pabėgo, išsigandęs padaro su dviem galvom ir nuo tada joniekas nematė.

Australija.Čia žinomas tik vienas vampyrizmo pavyzdys. Aborigenai žinojopadarą Yara-ma-yha-who. Tai mažas raudonas žmogeliukas, 4 pėdųaukščio, su labai didele burna, jo rankos su siurbtukais. Tokiepadarai gyvena medžiuose, ir jei koks žmogus atsisėda po medžiu,prisisiurbia prie jo su rankom ir kojom ir geria kraują, kol žmogusnusilpsta.

Bulgarija.Vampir - tai mirusiojo vėlė, kuri klajoja po visasvietas, kur žmogus lankėsi būdamas gyvas. Bet jei velionispalaidotas neteisingai ar miręs smurtine mirtimi, jis gali taptivampyru. Vampyrą galima užmušti uždarius jį butelyje. Taidarydavo specialistas "djadadjii" arba kunigas. Jispersekiodavo vampyrą su šventu paveikslu ir stumdavo link butelio,kur buvo įdėta mėgstamiausio vampyro maisto. Vampyras įlįsdavo įbutelį, kurį gaudytojai užkimšdavo ir įmesdavo į laužą.

Indija. Čia žinomi"Baitalai" ir "Rakšasai". Baitalai - pusiaužmonės, pusiau šikšnosparniai, apie 1,5 m ūgio vampyrai. Orakšos - tai žmonės su gyvulio bruožais (nagais, iltim, siauromakim ir kt.) arba gyvulys su žmogaus bruožais (rankom, kojom,plokščia nosim ir pan.). Gyvuliškoji pusė dažnai būna tigro.Jie ėda aukų mėsą ir geria kraują. Galima sunaikinti sudeginus,saulės šviesa ar egzorcizmu.

Rumunija. BeDrakulos, čia žinomi "Strigoulai". Panašūs įtradicinius, bet mėgsta medžioti gaujomis. Sunaikinami, įdėjus įburną česnaką ar išplėšus širdį.

Graikija ir Roma.Čia buvo bijomasi "Lamijos". Tai moteris vampyrė, kuriosapatinė kūno dalis - gyvatė. Ji gerdavo aukų kraują ir valgydavomėsą, bet buvo įveikiama ir paprastais ginklais.


Rusija ir Lenkija.Be įprastų vampyrų čia siautėjo ir "upierczi", poliežuviu vietoj ilčių turėję gylį. Būdavo aktyvūs nuovidurdienio iki vidurnakčio, o sunaikinti juos galima tiksudeginant. Degdamas kūnas sprogsta ir iš jo atsiranda šimtaimažyčių šlykščių gyvūnų - vikšrų, žiurkių ir pan. Jeinors vienas iš tų gyvių pabėga, kartu su juo pasprunka irupierzci dvasia, kuri ieško keršto.

Yra užfiksuota ir tikruvampyrizmo atveju. Krauja gėre ne kažkokie Cang-Sin, o realus žmonės.

1967 metais viename JAV žvejybiniame traleryje buvoaptiktas
jureivis Džeimsas Braunas, geriantis nužudyto ekipazonario kraują.
Vėliau buvo įrodyta, kad jis nužudęs dar tris žmonesir išsiurbęs jiems
kraują.

Praėjusio amžiaus ketvirtamedešimtmetyje Londone siautėjo
Džonas Džordžas Cheigas. Buvo įrodyta, kad jis nužudydavęs savo aukas, išgerdavęs jų kraują, ovėliau kūnus įmesdavo į didžiulį katilą su
sierosrūgštimi.

Dusambėje buvo areštuotas 22 metų Toiras Chamidovas,kuriam
pateiktas kaltinimas “su vampyrizmo elementais”. Kai jo žiauriai
sumušta auka numirdavo, jaunuolis jos krauja supildavo įstiklainį ir
vakare išgerdavo. Šias detales policijai papasakojopats vampyras,
prisipažinęs, kad jo aukomis tapo 35 ir 42 metųamžiaus vyriškiai. Savo
poelgį Chamidovas paaiškino tuo, kad jamvadovavo blogio jėgos.

Medikai praėjusio amžiausaštuntajame dešimtmetyje šį reiškinį
aiškino taip: vampyrai sergaliga, kurios metu sutrinka gemo (geležies
komplekso su pigmentu, įeinančio į hemoglobino sudėtį) biosintezė ir
apykaita.Pagrindinis šios ligos simptomas yra centrinės nervųsistemos
sutrikimas, dėl kurio atsiranda odos jautrumas šviesai.Viena šios
ligos formų gali pasireikšti tuo, kad labai paaštrėjadantys, padidėja
plaukuotumas, atsiranda stiprus kraujo poreikis.Iki šiol užregistruota
tik apie 60 šios ligos atvejų. Tačiauprofesorius Tikkanen, tyręs juos, įsitikinęs, jog visueuropietiškų mitų apie vampyrus ir vilkolakius
pagrindas yrarealios istorijos. Sunkia ligos forma lydi nepakeliami
skausmai irpsichikos sutrikimai, jos pakirstas žmogus pradeda valgyti žaliamėsa, iščiulpdamas iš jos kraują, kuris reikalingassergančiam
organizmui numalšinti skausmą ir atstatyti kraujobalansą.

Sužvėrėje nuo nepakeliamo skausmo žmonės užpuldavosavo
gentainius, juos sustabdyti galėjo tik šakės arba mediniskuolas.
Dienos šviesa padidindavo jų kančias, todėl ieškoti“maisto” jie
išeidavo naktimis. Diena vampyrai ieškodavonuošalių vietų, dažniausiai
- įvairiuose laidojimo rūsiuose,kuriuose ir slepdavosi.

Vampyrų baimė česnakui galimapaaiškinti tuo, kad sveiko žmogaus
organizme ši daržovėstimuliuoja kraujo kūnelių gamyba, o sergantiems
ta liga jis tikpaaštrina skausmus.

Porfirija, kaip vadinama ši liga, pasakmokslininkų, yra
paveldima, ji daugiau pasireiškia kraujomaišos suartimais giminaičiais
atvėjais. Todėl vampyrai dažniausiaipasirodydavo atokiuose nuo
civilizacijos užkampiuose, kur žmonėsgyveno pagal barbariškus įstatymus.
Bye bey...

Alyra

9 Komentarai

 1. Dar vienas, tikrai vertas pagyrimo straipsnis. Tikiuosi ir toliau džiuginsi mus tokiais perliukais. Spaudžiu dešinę ir linkiu sėkmės.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Labai patiko straipsnis, turbūt dėl to, kad paskutiniu metu labai pamėgau vampyrus :D

  AtsakytiPanaikinti
 3. Žinai dar skaičiau, kad atrado moters kapą, Kuriai buvo išimti iltiniai dantys. O tai įrodo,kad žmonės tikrai tikėjo vampyrais. :)

  http://www.technologijos.lt/n/mokslas/istorija_ir_archeologija/S-11676/straipsnis?name=S-11676&l=2&p=1

  Čia tas straipsnis.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Aš tai kažkur skaičiau, kad rado mumiją su kuolu krūtinėje.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Rimtai? ;O Čia irgi geras įrodymas. ;)

  AtsakytiPanaikinti
 6. Labai, labai patiko. Galbūt, nes pati domiuosi mistinėmis, iš viduramžių atkeliavusiomis legendomis. Šaunuolė! Tiesiog Puiku!
  P.S. Bet turiu mažą, labai smulkią pastabėlę (tikrai nesusijusi su straipsniu). O ar neturėjo apie vampyrus rašyti Ieva savo skiltyje ,,Siaubas Baubas"?..

  A.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Ieva šaunuolė, kad rašo apie tokius dalykus. Tačiau aš turiu apie vampyrus sukaupusi daug info. Tad su kaikuria norėjau pasidalinti. :)

  AtsakytiPanaikinti
 8. Puiku. Straipsnis man labai patiko, bet patys žodžiai, sakiniai...
  Kodėl nedarai tarpų tarp kai kurių žodžių?
  Pvz:. paaštrėjadantys žmonėsgyveno
  Kas per nesąmonė???
  Ar tu bent jau patikrini savo straipsnį prieš pateikdama jį skaitytojams? Kitą kartą atkreipk dėmesį ir į tai, nes dauguma skaitytojų nori skaityti taip pat ir gramatiškai gerą straipsnį...

  AtsakytiPanaikinti