Žymiausi popiežiai
Norėčiau atsiprašyti, kad taip nerašiau, tiesiog
nebuvo laiko. Na, o šiandien aprašysiu žymiausius
popiežius.


Apaštalas Petras
32-67 metai

Apaštalas Petras (gimimo vardas Simonas) laikomas pirmuoju popiežiumi istorijoje. Jėzaus Kristaus pašauktas, metė žvejybą ir tapo jo mokiniu. Pirmas pripažino Jėzų mesiju. Po Šventosios Dvasios nužengimo kurį laiką vadovavo Jeruzalės bažnyčiai, pirmasis užsiemė pagonių krikštijimu. Jam priklauso dviejų laiškų, įtrauktų į Naujojo Testamento kanoną autorystė.
Apaštalas mirė 67 metais (būdamas apie 66) Romoje, kankinio mirtimi - jis buvo nukryžiuotas galva žemyn - pasak jo jis nevertas mirti taip, kaip Jėzus.
Šventasis Leonas I
440-461 metai

Šventasis Leonas (dar vadinamas Didžiuoju Leonu) reiškėsi netik kaip bažnyčios, bet ir kaip valstybės vadovas - po barbarų nusiaubimo jis derėjosi su kelių valstybių vadovais. Bažnyčios reikaluose pasižymėjo kaip ortodoksijos saugotojas ir Apaštalų Sosto teisių gynėjas, kovotojas su erezijomis. Siekdamas išsaugoti Bažnyčios vienybę jis nusileido Aleksandrijos bažnyčiai dėl Velykų datos apskaičiavimo.
Atskleisdamas monofizitų klaidingus teiginius aiškiai pasisakė už dvi Jėzaus Kristaus prigimtis viename asmenyje. Savo mokymą išdėstė laiške vyskupui Flavianui.
Jėzaus Kristaus valia tarėsi esąs Apaštalo Petro įpėdinis, turintis valdžios pilnatvę. Pavedė imperatoriui šaukti visuotinius bažnyčios susirinkimus ir organizuoti sinodus.
Jo atminimo diena - Lapkričio 10Šventasis Grigalius I
590-604 metai

Gimė Anicijų senatorių šeimoje, 1572 metais išrinktas Romos prefektu. Savo dvaruose įkūrė šešis vienuolynus. Didino popiežiaus valdas, dalį pajamų skyrė karitatyvinei veiklai – steigė prieglaudas ir ligonines, maitino varguomenę, išpirkinėjo belaisvius. Romos bažnytinę valdžią padarė nepriklausomą nuo  Bizantijos imperatoriaus. Kaip atsvarą Konstantinopolio patriarchui prisiėmė titulą „Dievo tarnų tarnas“. Jo pastangomis Šventasis Sostas tapo aukščiausiu Katalikų bažnyčios autoritetu. Rūpinosi kunigų švietimu. Kūrė liturginius himnus, sudarė sakramentų apeigyną ir antifonų rinkinį. Jo veikalai turėjo įtakos viduramžių teologinei literatūrai Tikima, kad Šventasis Grigalius saugo nuo maro ir padorgos. Atminimo diena - Rugsėjo 3Mikalojus I Didysis
858-867 metai

Buvo ankstesnių trijų popiežių patarėjas. Tapęs popiežiumi pabrėžė popiežiaus primatą visos Bažnyčios atžvilgiu, apribojo vyskupų kompetenciją, kontroliavo jų sprendimus, reikalavo, kad ir valstybių valdovai laikytųsi bažnytinės moralės normų, neleido imperatoriams kištis į Bažnyčios reikalus. Pirmasis iškėlė teokratinės valdžios idėją. Dėl neteisingų sprendimų nušalino Tryro ir Kelno arkivyskupus. Nedavė sutikimo Lotaringijos karaliui Lotarui Inutraukti santuoką. 863 metais atstatydino Konstantinopolio patriarchą Fotiją, tai vėliau sukėlė Rytų ir Vakarų bažnyčių skilimą. Uždraudė kankinimus teismuose.

Kalikstas II
1119-1924 metai

Kilęs iš aristokratų šeimos, ketvirtasis Burgundijos kunigaikštystės valdovo Viljamo I sūnus.
Pradžioje atrodė, kad popiežius nori taikos su Henriku V, pasiuntęs pas jį atstovus ir susitaręs, kad imperatorius neberems savo paskirto antipopiežiaus Romoje. Tuo pat metu nesėkmingai stengėsi sutaikyti Anglijos karalių Henriką I ir Normandijos kunigaikštį Robertą II. Kadangi nebuvo pasiektas joks kompromisas su Henriku V jis pakartotinai ekskomunikuotas 1119 spalio 30 dieną. Grįžęs į Italiją Kalikstas II sugebėjo išvyti antipopiežių Grigalijų VIII ir užsitikrinti miestiečių paramą. Kalikstas pasiekė, kad imperatorius atsisakė savo pretenzijų įšventinti naujus vyskupus su žiedu ir vyskupo lazda ir leido laisvai skirti naujus vyskupus. Popiežiaus valdomoje teritorijoje jis galėjo skirti dvasininkus savo nuožiūrą be imperatoriaus įsikišimo.

Grigalius  XI
1370-1378 metai
Gimė Momonto pilyje, Marijos de Šambon ir popiežiaus Klemenso XI brolio, Boforo kunigaikščio Gijomo Rožė, sūnus. Turėjo devynis brolius ir seseris, kurie padėjo jam atlikti popiežiaus misiją. Išrinktas popiežiumi Avinjone. Siekė taikos Šimtamečiame kare. Išleido ediktą, kuriuo reikalaujama, kad kunigai išmoktų vietos gyventojų kalbą ir ja mokytų tikybos dalykų. 1373 metais kreipėsi į Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, siūlydamas priimti krikščionybę. Po jo popiežiumi nebuvo išrinktas nė vienas prancūzas. 1378 metais Sarzanoje surengė Europos kongresą, kuriame dalyvauti be Romos ir Florencijos atstovų, atvyko Prancūzijos karaliaus, Vengrijos, Ispanijos, Neapolio pasiuntiniai. Tačiau prasidėjus kongresui popiežius buvo rastas miręs.


Grigalius XVI

1831-1846 metai


Popiežiumi išrinktas Austrijos kanclerio Klemenso fon Meternicho pastangomis. Buvo naujovių politikoje priešininkas, legitimizmo šalininkas. Pasisakė prieš racionalizmą, galikonybę, indiferentizmą, sąžinės laisvę. Padėjo išlaikyti katalikiškuosius Šveicarijos kantonus. Rėmė misijas, ypač Amerikoje. Jo iniciatyva atsirado institutai misionieriams rengti ir draugijos misijų šalių žmonėms remti. Grigalius pasmerkė vergiją, draudė vergų prekybą. Globojo menus, rėmė dailininkus J. F. Overbeką ir B. Torvaldseną ir mokslą, skatino katalikiškosios filosofijos plėtotę. Jis yra paskutinis popiežius, kuris nebuvo vyskupu.


Jonas Paulius II
1978-2005 metai
Jonas Paulius antrasis matyt buvo pats žymiausias popiežius istorijoje. Jo, kaip popiežiaus, vienas svarbiausių tikslų buvo mokyti žmones apie krikščionybę. Pontifikato metu jis aplankė 129 valstybes. Per jo vizitus susirinkdavo keliamilijoninės eilės. Pirmasis aplankė Meksiką, Egiptą, susitiko su Karaliene Elžbieta II, meldėsi musulmoniškoje mečetėje. Vienu iš labiausiai žinomų kelionėse nutikusių stebuklų yra laikomas popiežiaus pasveikinimas keturmečiui Eronui Badiljos. Jis sirgo sunkia leukemijos forma ir medikų ši liga buvo pripažinta nepagydoma, tačiau popiežius per savo vizitą berniuką pabučiavo į kaktą. Netrukus po minėto susitikimo vaiko sveikata ėmė sparčiai gerėti ir jis visiškai išgijo. Dabar devyniolikmetis jaunuolis yra universiteto studentas. 
Kaip bebūtų keista, paskelbus liūdną žinią apie popiežiaus mirtį šv. Petro aikštėje nuaidėjo plojimų banga – italai taip paprastai išreiškia savo pagarbą mirusiajam. Po kelių minučių stojo mirtina tyla. Daugelis tikinčiųjų negalėjo sutramdyti ašarų. Kaip skelbia italų laikraščiai, paskutinis jo ištartas žodis buvo „Amen”. Po dviejų valandų nuo popiežiaus mirties į šv. Petro aikštę susirinko maždaug 130 tūkstančių žmonių.
Jonas Paulius antrasis buvo pirmasis per 455 metus popiežius ne italas, taip pat pirmasis slaviškos kilmės popiežius bei antras pagal pontifikavimo ilgumą (išviso beveik 27 metai valdymo). Jo vardu pavadintas kalnas Italijoje.

Tai šįkart tiek. Ketinau daugiau parašyti,
bet labai akis įskaudo (dabar šiokios tokios
problemos, tad nereikia persistengti, kad
ir kaip bebūtų gaila).4 Komentarai

 1. It has practically nothing to do with currently being in a
  position to pummel Thor or strength. Superman is far more than strong
  enough to do it it is just only particular people can pick it up.
  Wonder Woman simply because of her connection on the Gods.
  Hulk due to the fact he is a Marvel character and the writers want him to become in a position
  to do it. Superman has much more than adequate strength, the writers
  just never want him to pick it up.

  Take a look at my web blog :: superman stamina bad reviews

  AtsakytiPanaikinti
 2. Manęs asmeniškai tema nelabai sudomino. :)

  AtsakytiPanaikinti
 3. O man pasirodė įdomus ir informatyvus straipsnis. :) Spaudžiu naudinga ir patiko. Kitą kartą tik siūlau pasirinkti kiek aktualesnę paauglėms ir šiaip įdomesnę temą. Bet ir ši nebuvo bloga, patiko, kad straipsnis tvarkingas, ačiū :)

  AtsakytiPanaikinti