Lietuvos moksleivių sąjunga - organizacija, kurianti mokinių ateitį

Susijęs vaizdas

Ar žinai, kas atstovauja mokinių interesams, moko komunikuoti, bendradarbiauti ir suprasti vienas kitą, apsvarsto ir sprendžia moksleivių problemas bei stengiasi dėl jų gerovės? Lietuvoje šiuos tikslus išpildo viena organizacija - Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS).

Susijęs vaizdas
LMS prezidentė - Raminta Matulytė

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) - tai savanoriška, vieninga, bendruomeniška, jungianti mokinių savivaldas ir Lietuvos moksleiviams atstovaujanti organizacija. Ši sąjunga bendradarbiauja su valdžios, verslo, visuomenės bei švietimo sektoriais ir vykdo savo organizacijos tikslus: aptaria ir sprendžia moksleiviams kylančias problemas, skatina mokinių bendradarbiavimą, vienas kito supratimą, moko, kaip dirbti komandoje, organizuoja susitikimus su moksleiviais ir apžvelgia aktualias temas. LMS sudaro Asamblėja (ją suformuoja Prezidentas ir Revizijos komisija) Biuras ir Valdyba (ją sudaro moksleivių savivaldų informavimo centrai (MSIC) ir miesto mokinių tarybos (MMT)), o visa tai vienija mokinių savivaldas.


Istorija

1996 m., vykstant Lietuvos mokinių pirmajam susitikimui, mokinių sąjunga buvo įsteigta kaip Nacionalinė moksleivių taryba. Jau 1998 m. ši sąjunga buvo įregistruota Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje, o jos pavadinimas pakeistas į dabartinį - "Lietuvos moksleivių sąjunga". 1999 m. ši bendruomenė tapo oficialia nevyriausybine organizacija - savo noru įsteigta, pelno nesiekiančia ir moksleivių labui veikiančia draugija.


Susitikimai

Kiekvienais metais ši sąjunga rengia mokinių susirinkimus: kiekvieną sezoną organizuojami kelių dienų nacionaliniai forumai (rudens, žiemos, pavasario ir vasaros); kas mėnesį vyksta vadovų/delegatų klubai - mokinių savivaldų atstovų ar jų deleguotų asmenų susitikimai; mokinių savivaldų forumai. Šiuose susitikimuose jaunimas dalyvauja įdomiose paskaitose, žaidžia bendruomeniškuose žaidimuose, komunikuoja su bendraminčiais bei atranda naujų draugų.


Mokinių savivalda

Derėtų truputėlį papasakoti ir apie smulkesnę, tačiau taip pat svarbią šios organizacijos dalį - mokinių savivaldą.
Mokinių savivalda - tai balsavimų būdu išrinktų veiklių, atsakingų ir iniciatyvių mokyklos mokinių bendruomenė. Ji sprendžia mokyklos bėdas, apsvarsto moksleivių pasiūlymus ir pageidavimus, rengia įvairias veiklas.
Mokinių savivaldų tipai:
1. Renkamoji - bet kuris mokinys gali kandidatuoti, o savivaldos nariai balsuoja už pretendentus.
2. Atstovaujamoji - kiekviena klasė deleguoja savo mokinį, o išrinkti mokiniai sudaro savivaldą.
3. Savanoriškoji - bet kuris moksleivis savo noru, be jokių kliūčių gali patekti į mokinių savivaldą.
4. Mišrioji - išrinktų klasių delegatų ir savanorių sudaroma savivalda.
Mokinių savivalda, atstovaudama savo mokyklos nariams, raginama pateikti ataskaitą apie savo veiklą. Bendruomenė turėtų pateikti informacijos apie padarytus darbus, nuopelnus ir pasiekimus savo mokyklos likusiam kolektyvui - tai vadinama vidine komunikacija. Komandai taip pat naudinga dalintis įvykiais, susitikimais, nuotraukomis viešojoje erdvėje - tai vadinama išorine komunikacija.
Kiekviena mokinių savivalda gali užsiregistruoti ir išgirsti patyrusių LMS vadovų mokymus. Jie gali padėti mokyklos bendruomenei kilti aukštyn mokydami komunikacijos, supratingumo, darbo grupėje ar kitų temų.

Tikiuosi, kad ši informacija tau buvo naudinga, kad sužinojai bei suvokei LMS tikslus ir visą šios bendruomenės darbą bei veikimą. Mano nuomone, tikrai šaunu, kad Lietuvoje veikia tokia organizacija. O ką tu manai?


0 Komentarai