Čičen Ica - išlikęs įspūdingas majų miestas


Galbūt ir neteko girdėti apie miestą Čičen Icą, tačiau neabejoju, kad žinai apie naujuosius septynis pasaulio stebuklus. Įspūdingas ir įdomybėmis apipintas Čičen Ica - vienas iš jų.

Čičen Ica - Meksikos mieste Jukatane esantis prieš daugelį metų gyvavusios mokslu pažangios majų civilizacijos šventyklų miestas ir ekonominė, politinė bei religinė vieta. Tai buvo vienas iš didžiausių majų miestų, turėjo didelę ekonominę galią ir galimai daugiausia gyventojų. Dabar Čičen Ica yra vienas iš turistų lankomiausių objektų. Keli archeologai dešimtojo dešimtmečio pabaigoje iškėlė teoriją, jog miestas galėjo būti valdomas ne vieno valdovo ar dinastijų. Tačiau vėliau ši teorija buvo ginčijama ir visgi labiau tikima, jog majų civilizacija buvo karalystė. Dabar Čičen Icoje yra išlikusių įvairių turistų itin lankomų įspūdingų statinių ir objektų.


Kukulkano šventykla

Šiame majų mieste stūkso didžiulė laiptuotoji Kukulkano piramidė. Kukulkanas majams reiškė dievybę, valdančią lietų ir vėją, įkūrusią miestus ir dinastijas. Ši dievybė vaizduota kaip gyvatė su plunksnomis ir žmogaus galva. Piramidę majai pastatė norėdami garbinti būtent Kukulkaną, ir tai žymiausia išlikusi šventykla šiai dievybei. Kukulkano piramidė išties stebina ir žavi savo puošnumu, dydžiu, aukščiu, laiptų skaičiumi, kurių net 365 (metų dienų simbolis)! Sunku įsivaizduoti, kokia talentinga ir pajėgi buvo majų civilizacija, o ką jau bekalbėti apie didingąsias Gizos piramides!... 1924 m. Vašingtono Karnegio mokslo institutas Meksikos vyriausybės paprašė leidimo atlikti tyrimus ir restauravimą Čičen Icos regione. 1927 m., meksikiečiams archeologams padedant, jie pradėjo darbus. 1932 m. šalia žmonių liekanų, kurie eksponuojami ir laikomi Nacionaliniame antropologijos muziejuje Meksikoje, buvo atrasta dėžutė su obsidianais (uoliena), turkiu inkrustuotais daiktais. Po poros metų piramidės viduje buvo rasta Chac Mool statula su nagais, dantimis ir akyse įdėtais perlais. Chac mool - tai statula, pasukusi veidą 90° kampu, atsirėmusi alkūnėmis  ir laikanti dubenėlį ar diską ant savo pilvo. Vėliau buvo atrastas kambarys, kuriame archeologai rado dvi lygiagrečias į sieną įtvirtintas žmogaus kaulų eilutes ir Raudonojo jaguaro statulą.
SusijÄ™s vaizdasKarių šventykla

Karių šventyklą sudaro didelė laiptuota piramidė, šalia kurios priekyje ir šonuose stovi daugybė kolonėlių, vaizduojančių karius. Piramidės viršūnės laiptų viršuje yra Chac Mool statula. Archeologiniais tyrimais ir šios piramidės restauracija trejus metus užsiėmė taip pat Vašingtono Karnegio mokslo institutas. Ši šventykla panaši į Meksikos mieste Tuloje esančią Kecalkoatlio šventyklą, ant kurios taip pat stovi karių skulptūros. Tai parodo kultūrinį kontaktavimą tarp šių regionų. Earl H. Morris, vienas iš šventyklos restauracijos darbininkų, aprašė ir išleido šiuos tyrinėjimus dviem tomais "Karių šventykla".

Šventasis senotas

Senotas - tai karstinių ežerėlių tipas, kai lietaus vanduo išplauna viršuje esantį klinčių sluoksnį ir susijungia su požeminiais urvais. Čičen Icoje yra vienas iš žymiausių majų senotų - Šventasis senotas (Sacred Cenote). Majams tai būdavo apeigų vieta, kur vanduo - šventas. Čia majai aukodavo žmonės, buvo manoma, jog senotas lyg vartai įžengti pas mirusiuosius. Lyg į šulinį, į senotą majai mesdavo ir aukodavo dievybėms gyvus žmones, jiems brangius daiktus. Beje, majai tikėdavo, kad paaukoti žmonės  nemirdavo. Nuo 1904 iki 1910 m. archeologas Edward Herbert Thompson gilino ir tyrinėjo Šventąjį senotą, kuriame atrado auksinių daiktų, keramikos ir žmonių skeletų liekanų. 1909 m. Thompson kartu su pora graikų nardytojų sumanė panerti į senotą ir ištyrinėti giliau. Archeologui buvo sudėtinga ką nors įžvelgti dėl tamsaus vandens, tačiau nardytojas plyšiuose ir įtrūkimuose buvusiame purve atrado įsiterpusių auksinių daiktų, žalios spalvos mineralų. Įvairių archeologinių tyrimų metu buvo rasta jau minėtų auksinių daiktų, žaliaspalvių mineralų, žmonių skeletų, taip pat įrankių, obsidiano, keramikos, papuošalų, gumos, audinių.

Čičen Ica - dėmesio vertas kultūrinis paveldas. Lankantis Meksikoje, tikrai verta pamatyti šio miesto objektus, statinius, jų architektūrą ir didingumą. Beje, įdomu tai, jog šiame majų mieste nufilmuota veiksmo drama "Apokalipto" su aktoriumi Mel Gibson! 


0 Komentarai