Temperamentas - kas esu?

,,Kad pažintum kitus, pradžioje turi pažinti save.'' Visi mes skirtingi, unikalūs ir nepakeičiami. Turime ir gerų ir blogų charakterio bruožų, iš kurių kiekvienas mus daro mumis.  Tačiau kodėl su kai kuriomis vidinėmis savo savybėmis kovoti ir varžytis neįstengiame? Kas yra temperamentas? Kas esame mes?

KAS TAI? 
Kaip paprastai paaiškinti, kas yra temperamentas? Tai - pastovios ir nekintančios žmogaus charakterio savybės. Temperamentas yra psichinių savybių kompleksas, kuris daro įtakos bene visiems žmogaus sprendimams, elgesiui ir būsenai. Daugeliu atveju, vienas žmogus gali turėti kelioms temperamentų rūšims būdingus bruožus. Kitaip sakant - vidinės savybės gali būti skirtingos, priklausyti ne tik vienam tipui. 

PRADŽIA IR ISTORIJA
Apie galimas, nekintančias ir vos gimus turimas savybes pirmas prašneko graikų daktaras Hipokratas. Dar 460 m. pr. Kr. į savo iškeltas teorijas jis įtraukė keturis temperamentų tipus, kuriuos skirstė pagal 4 žmogaus organizme esančius skysčius (kraują, geltonąją ar juodąją tulžis ir skreplius), kurie tiesiogiai veikia žmogaus būsenas ir sveikatą. Šiai dienai šie temperamentų tipai yra skirstomi ne tik pagal skysčių tipus, bet ir pagal visiems gerai žinomas keturias stichijas - ugnį, orą, žemę ir vandenį arba kitaip: karštas, šaltas, sausas ir šlapias. 
Kaip minėjau ankščiau, žmogaus asmenybė nėra visiškai pastovi ir subalansuota, todėl kai kurios savybės galėjo pereiti ir iš kito temperamento tipo. Iš viso jų gali būti ne keturi, bet net devyni. Štai kodėl galime turėti ir gerų ir blogų būdo bruožų.  Temperamentas dažnai ima kontroliuoti ne tik žmonių sprendimus, bet ir svajones, savimonę, moralę ir požiūrius, dvasinę pusiausvyrą. Kiekvieno žmogaus temperamento tipas nustatomas pagal aktyvumą, jautrumą ir reakciją. Psichologas Hansas Eysenckas buvo pirmasis, kuris analizavo ir tyrė žmonių asmenybes bei įrodė, jog temperamentas yra biologiškai pagrįstas. T.y. - įgimtas. Ilgai tyrinėjant skirtingus žmones ir jų pasąmonę buvo išvesti keturi pagrindiniai temperamentų tipai: Cholerikas, Sangvinikas, Melancholikas ir Flegmatikas. 
Tam, kad galėtum skaityti toliau, turėsi atlikti temperamento nustatymo testą:
Testai lietuvių k.: 15 klausimų testas ČIA , 27 klausimų testas ČIA
Testai anglų k.: 40 klausimų testas ČIA, 35 klausimų testas ČIA

CHOLERIKAS (UGNIS)
Ne veltui šis tipas yra tapatinamas su šia stichija. Cholerikai - greitai užsiplieskiantys, supykstantys ir impulsyviai reaguojantys. Visai kaip ugnis, tiesa? Tai - vadovauti ir dominuoti linkę žmonės. Cholerikai iš prigimties yra lyderiai ir visada dėmesio centre sutinkami asmenys. Šiems žmonės dažnai sunku atsipalaiduoti, bendrauti su kitokių pažiūrų personomis, išlaikyti taktiškumą ir savitvardą. Jie iš esmės nėra nusiteikę reikšti savo emocijas, tačiau lengvai parodys empatiją ir agresiją. Nors su šio temperamento žmonėmis sunku bendrauti, jie turi ir pavydėtinų savybių.
Tai - motyvacija, bebaimiškumas, stiprybė, energingumas, greitas mokymasis, ryžtingumas, tvirtos ambicijos, susifokusavimas į darbą ir aiškus tikslo siekimas. Taip pat greitas ir teisingas problemų sprendimas, laiko planavimas, dalykiškumas ir stropumas. Cholerikas dažniausiai nemėgsta ilgų ir monotoniškų pašnekesių. Juos domina aiškūs faktai ir situacijos. Tai bene ekstravertiškiausi žmonės iš visų. Jie nepriklausomi ir orientuoti į jiems reikalingas sritis. Tai - optimistiška siela.
Su šiais žmonėmis daugeliui gali būti sunku sutarti, mat pastarieji greitai supyksta, susinervina ir akcentuoja tik savo tiesą. Patartina išmokti nekreipti dėmesio į daugelį choleriko replikų ar kaltinimų, mat šis nesiteiks pripažinti, jog buvo neteisus. Šiurkštūs ir neužjaučiantys cholerikai nėra labai geri draugai ar partneriai, tačiau dėl jau užmegztos draugystės turėsite pasiaukoti ir Jūs. Šis tipas turi mokytis draugiškumo, užuojautos ir taktiškumo.
Tinkamos profesijos: tinka viskas, kas susiję su kompanijos valdymu, vadovavimu, technologijomis, programavimu, statistika, statyba, prodiuserio ar režisieriaus darbu. Dažnai su tiksliaisiais ar istorijos mokslais susijusi veikla.
Žymūs šio temperamento žmonės: JAV prezidentas Donaldas Trumpas, korporacijos ,,Microsoft'' įkūrėjas Billas Geicas ir amerikiečių aktorius Robertas de Niro.


SANGVINIKAS (ORAS)
Tai - išties socialūs žmonės. Sangvinikai yra pakankamai linksmos, atviros ir aktyvios asmenybės. Jie nuolatos ieško veiklos, negali sėdėti be darbo. Kaip tolerantiškos, charizmatiškos ir ganėtinai spontaniškos personos, sangvinikai mėgsta linksmybes ir greitai susiranda naujų draugų, mat yra nuoširdūs, paslaugūs, gyvybingi, kalbūs ir tiesiog pulsuoja šilta energija. Šis tipas greitai mokosi, visada domisi pasaulyje ir aplink juos besisukančiomis naujienomis. Jų galvoje nuolatos kirba tūkstančiai naujų idėjų ir projektų, o jais pasidalinti su kitais jiems yra vienas malonumas. Išties kūrybinga, tiesa? Nors atrodo, jog tai visiški gerumo įsikūnijimai, šio tipo žmonės turi ir šiokių tokių minusų.
Sangvinikai gali būti impulsyvūs, ciniški, daug ką pamirštantys žmonės. Jiems gali būti sunku daryti tai, kas nėra įdomu. Kartais jie vėluos, o kartais tiesiog nesiteiks pasirodyti. Sangvinikai nesistengs priimti rimtų sprendimų, arba priims juos su lašeliu humoro. Veikiausiai šioms asmenybės negalios taisyklės arba bus tiesiog nepastebėtos.
Bendraujant su sangviniku reikėtu neskubėti įsižeisti dėl visko, ką šis leptelėjo. Šie žmonės pradžioje pasako, tik vėliau pagalvoja. Sangvinikai greitai supyksta, tačiau taip pat greitai atleidžia ir užmiršta susikaupusias nuoskaudas. Jiems reikėtų išmokti laikytis taisyklių ir atėjus priežasčiai - surimtėti. Kaip bebūtų, tai emocionalūs ir išraiškingi žmonės.
Tinkamos profesijos: savo kūrybingumą ir artistiškumą sangvinikai lengvai gali išnaudoti pasirinkdami būtent šias sritį. Jie bus puikūs menininkai, aktoriai. Taip pat sėkmės juos lydės mados, dizaino, gamybos, sporto ar rinkodaros srityse. Puikiai tiks darbas, susijęs su kelionėmis - juk jie taip mėgsta linksmybes ir naujus žmones.
Žymūs šio temperamento žmonės: amerikiečių aktoriai Tomas Kruzas ir Willas Smitas ir britų atlikėja Rita Ora.


MELANCHOLIKAS (ŽEMĖ)
Melancholikai pagrįstai gali būti vadinami kuklumo ir tylumo įsikūnijimais. Labai dažnai juos gali slėgti pesimistiškumo šydas. Melancholikai retai kada nedramatizuoja, nebūna paveikti aplinkinių ar vidinių tragedijų, neužsisklendę savyje. Jie dideli perfekcionistai, linkę į depresiją, abejingumą ir nepasitenkinimą tiek savimi, tiek kitais. Šie asmenys yra abstraktaus mąstymo ir požiūrių, nemėgsta būti dėmesio centre, užmegzti bendravimą su kitais žmonėmis ar net didesne jų grupe. Melancholikai neryžtingi, reiklūs, įtarūs, visur įžvelgiantys problemas ir nori, jog viskas vyktų tik pagal planą. Nors šios personos dažniau pastebimos kambario kamputyje, nei jo vidury, jie turi savo asmeninių, stiprių ir prieš kitus tipus lengvai besivaržančių bruožų. Tai - atsargumas, dėmesingumas, organizuotumas, tobulas laiko planavimas, puiki orientacija ir dalykiškumas. Melancholikai mažai nuo ko priklausoma, tačiau kūrybinga siela. Jie skrupulingi, smalsūs, tylūs, analitiško, gilaus ir kryptingo mąstymo, dažnai religingi, kilnios širdies, tvarkingi ir besiaukojantys.
Šis temperamento tipas intravertiškos prigimties. Melancholikai dažnai būna vieniši, tačiau širdyje nuolankūs ir geri draugai bei pašnekovai. Jie be galo myli savo šeimą ir artimus draugus. Kitaip nei sangvinikai, jie vengia naujovių ir iššūkių. Melancholikui iš visų jėgų reikėtų pamėginti priimti save tokį, koks yra. Nebijoti klaidų ir gyvenimiškų nuosmukių. Visi kažkada suklumpame, mokomės ir tobulėjame.
Tinkamos profesijos: tyra ir šilta siela melancholikams padeda tapti gerais daktarais ar muzikantais. Šie taip pat gali dirbti socialinius darbus, tapti puikiais filosofais, išradėjais, analitikais, administratoriais ir artistais.
Žymūs šio temperamento žmonės: karalienė Elžbieta II, pop dainininkas Maiklas Džeksonas ir vokiečių fizikas Albertas Einšteinas.


FLEGMATIKAS (VANDUO)
Tai yra paskutinis temperamento tipas, kurį galime aptarti. Flegmatikai yra labai panašūs ir dažnai tapatinami su prieš tai minėtu tipu - melancholikais. Kaip bebūtų, šie du tipažai turi tikrai nemažai skirtumų ir priešingybių. Kitaip nei kitų tipų, flegmatikų silpnybės - tinginystė, naujovių baimė, kartkartėmis apsireiškiantis kuklumas, nemokėjimas siekti užsibrėžtų tikslų, nuolatinis pastovumas, sarkastiškumas ir gyvenimas be emocijų. Jie agresyvūs, pasyvūs ir neapsieina be asmeninių paskatinimų. Jie nemoka gyventi pagal nustatytą tvarką ar discipliną ir per dažnai leidžiasi į kompromisus, pamiršdami svarbiausią.
Nors šie žmonės pasižymi ramybę, menka tolerancija ar ištverme, svarbius darbus jie pabaigia su dideliu užsidegimu ir atsakomybę. Jie labiau nei bet kuris tipas gali ištverti sunkumus ir išspręsti problemas. Flegmatikai atsipalaidavę, smalsūs ir diplomatiški žmonės. Tamstos lengvai susiranda naujų draugų ir pažįstamų, noriai padeda kitiems žmonėms, yra pastabūs, pagarbūs, patriotiški, daug nereikalaujantys, visada pasirengę prisiimti kaltę, racionalūs, meilūs, priimantys bet kokio plauko žmones, pastovūs ir ištikimi draugai. Tariant vienu žodžiu - jie gėrio skleidėjai. Gal kartais nesuprantami ar kritikuojami, jie vistiek išlieka ,,gėrio pusėje''. Juos sunku įžeisti ar įskaudinti. Kaip dar kitaip galėtume juos apibūdinti? Flegmatikai - tylūs lyderiai. Jie garsiai nesiskelbia, bet moka argumentuoti ir priimti jiems svarbius sprendimus, mąsto blaiviai ir logiškai. Šis tipas vargu ar yra linkęs į konfliktus ir nesantaiką. Jiems svarbi harmonija, ramybę ir taika. Flegmatikai būna puikūs tėvai ir draugai. Vienintelis dalykas, kurį jiems reikėtų suprasti - pasaulinis nėra toks geras, koks atrodo. Reikia kovoti už savas teisias ir neleisti savęs žeminti.
Tinkamos profesijos: begalinis noras padėti kitiems juos atveda į tokias sritis kaip: labdarą, psichologiją, slaugą, mokytojavimą ar žmonių konsultavimą. Flegmatikai tampa gerai diplomantais ir technikais.
Žymūs šio temperamento žmonės:  amerikiečių aktorė Skarlet Džonson, 16-asis JAV prezidentas Abraomas Linkolnas ir amerikiečių - australų aktorė Nikolė Kidman.

Nepamirškite, jog kone kiekvienam žmogui galime priskirti ne vieną, o bent du temperamentus, todėl dalį savo savybių rasite ir kitame, artimame tipe. Dalinkitės savo rezultatais komentaruose, progai pasitaikius pasiūlykite testą atlikti artimajam ar draugui, o aš Jums linkiu šiltos ir pozityvios dienos‼


2 Komentarai

  1. Laaabai patiko! Straipsnis puikus, o svarbiausia - sudomino. Sužinojau, kad dauguma mano savybių sutampa su sangviniko tipu, taip pat šaunu, jog pridėjai informacijos apie tinkamas profesijas :)

    AtsakytiPanaikinti